Print logo

Българо-гръцко сътрудничество

Националната асоциация на общинските служители в България съвместно с фондация „Ханс Зайдел“ и с подкрепата на Съвета на Европа, проведе на 14 и 15 октомври 2015 година българо- гръцки семинар на тема „Етика за добро управление в местната власт и публично-частно партньорство“.

Международният семинар събра участници от  10 гръцки  и 3 български общини, както и представители на неправителствени организации.  

Кметовете на Serres,  Myki-Xanthi, Drama, Grevena,  Orestiada, Dodoni от Гърция и заместник-кмета на община Благоевград откриха поредния семинар на Академията за „Добро управление“ и споделиха опита съответно на своите общини в публично-частното партньорство. Г-жа Надежда Радева, пълномощен министър на България в Солун приветства всички присъстващи на форума, на който тя участва за втори път.

За повече информации вижте тук.