Print logo

hss; hss

В услуга на демокрацията, мира и развитието

Фондация „Ханс Зайдел”
ул. „Оборище” № 61
1504 София, България
телефон: +359 2 94 63 175
телефакс: +359 2 84 64 108
имейл: bulgarien@hss.de
уебсайт: https://bulgaria.hss.de/bg/