Print logo

©aruba2000/Fotolia

Международна дейност / активна в цял свят

Световните предизвикателства в днешно време могат да бъдат преодолени само чрез глобално сътрудничество. Актьор в този процес е Институтът за международно сътрудничество с проекти в повече от 60 страни по света.

Целта на международните дейности, основаващи се на християнско-социалните идеали, е да насърчават достойни човешки условия на живот и да допринасят за устойчивото развитие чрез укрепване на мира, демокрацията и социалната пазарна икономика. Заедно с местни партньори се изпълняват проекти, чийто предмет са укрепването на гражданското общество и неговите организации, привличането на гражданите и насърчаването на върховенството на закона, консултирането на вземащите решения в политиката, икономиката и администрацията, подкрепата на жените, преодоляването на социалното и етническо разделение или повишаването на екологичното съзнание.

В допълнение към тези мерки фондацията "Ханс Зайдел" поддържа контакти с най-важните политически центрове на властта в света. Чуждестранните офиси във Вашингтон (САЩ и Канада), Москва (Руска федерация), Брюксел (Бенелюкс, ЕС и НАТО) и Атина (Гърция) поддържат тесни връзки с политически значимите организации и институции в съответната страна. Те организират двустранни срещи на място, подготвят анализи или провеждат програми за осъществяване на диалог.

Фондацията "Ханс-Зайдел" е уважаван партньор по целия свят, когато става дума за темите демокрация и върховенство на закона или за контакти с Германия.