Print logo

HSS

За нас - Мисията на фондация "Ханс Зайдел"

"В служба на демокрацията, мира и развитието" - с това мото фондацията "Ханс Зайдел" обозначава своята работа и своята мисия. Това мото се отнася както за ангажимента ѝ Германия - тук, естествено, по-специално за свободна провинция Бавария - така и в чужбина.

Разбирането за демокрация трябва да се придобие наново във всяко поколение. Именно на младите хора трябва да бъдат обяснени политическите взаимовръзки. Само тогава те могат да бъдат мотивирани и сами да се ангажират и да поемат отговорност. Казано накратко: Демокрацията се нуждае от политическо образование.