Print logo

geralt; PIXABAY

процес на реформи

Чрез обществено-политическото обучение на млади политици и чрез обучението и квалификацията на мултипликатори се цели подпомагане на  обществени организации и държавни институции при осъществяване процеса на реформите. Тематични акценти са организационен и управленски мениджмънт, политическа култура, реторика и политическа комуникация, принципи на местното самоуправление, както и  финансов и икономически мениджмънт с оглед на европейските инструменти за финансиране.

На конференции, кръгли маси и дискусионни форуми се представят и обсъждат сред кръг от експерти планирани или проведени реформи в образованието, администрацията във вътрешната, социалната и европейската политика и в други области.

В сектор Правосъдие и Вътрешна сигурност се провеждат квалификационни семинари, конференции, обмяна на експерти, пътувания с обучителна цел, езикови хоспитации за служители, преподаватели и курсанти с цел принос към структурните реформи.

Специализирани семинари, напр. за предварителното производство след влизането в сила на новия Наказателнопроцесуален кодекс и за приложението на други важни закони (Административнопроцесуален кодекс) се оказват особено ефективни.

Семинарите с лектори от Баварската полиция третират теми, за които в България не се предлага квалификация или за които има желание за обмяна на опит.

Представители на българското Министерство на вътрешните работи, полицейски служители и студенти от Академията на МВР могат да обменят опит и познания при пътувания с обучителни или информационни цели в Бавария.