Print logo

PIRO4D; CC0 Creative Commons; Pixabay

Партньори

Основните партньори на фондация „Ханс Зайдел” в България са

Гражданско сдружение „Граждани за европейско развитие на България“ (ГЕРБ) е основен партньор в сектор политика. То е създадено през 2006 г. с активната подкрепа на фондация „Ханс Зайдел” и е регистрирано през същата година в Софийски градски съд като сдружение. Председател на сдружението е Йорданка Фандъкова, кмет на град София от ноември 2010 г.

Гражданско сдружение ГЕРБ успя да се утвърди през изминалите години като влиятелна, близка до идеите на политическа партия ГЕРБ, но независима в своята дейност организация. Според българското законодателство държавни служители не могат да бъдат членове на партии и затова много политически ангажирани и активни граждани могат да бъдат само членове на сдружението.

Гражданско сдружение ГЕРБ е основният партньор на фондация „Ханс Зайдел” в сектор политика. По-специално се провеждат следните съвместни мероприятия: семинари за политическо обучение на членове на партията и на сдружението, на млади политици и представители на общинската администрация, както и провеждане на експертни конференции за прилагане на реформите в различни сфери на централното и местното управление.

Институтът за икономическа политика (ИИП) е основан през 1997 г. в София като неправителствена организация и си поставя за основна цел чрез въвеждането на принципите на свободната пазарна икономика да подкрепя ефективното членство на България в европейските и евроатлантическите структури. Калин Маринов и Ясен Георгиев ръководят този институт. Той си спечели реномирано име през последните години с изготвянето на анализи по ключови въпроси за икономическото и социално развитие и с организирането на множество национални и международни конференции, обучителни семинари, експертни срещи и кръгли маси.

В сътрудничество с Института за икономическа политика фондация „Ханс Зайдел” провежда мероприятия по двете основни насоки на проектната дейност: икономически обучителни семинари за представители на администрацията, конференции по актуални икономически и политически теми, лятно училище за млади държавни служители от балканските страни и двустранни българо-македонски семинари по теми за трансграничното сътрудничество.

Националната асоциация на общинските служители в България (НАОСБ), професионално сдружение, е регистрирана като неправителствена организация без стопанска цел. Тя е създадена през 2005 г. в София. Почетен председател е Валентин Лазаров. Основната му дейност е като ръководител на отдел „Координация и контрол на административните структури” на град София. В асоциацията членуват представители на почти всички български общини.

Основната дейност на тази организация е подпомагането на допълнителната квалификация на общинските служители чрез организиране и провеждане на обучителни семинари, конференции, обмяна на опит, участие в международни проекти и инициативи.

С този партньор се провеждат съвместни мероприятия по двете основни насоки на проектната дейност: обучителни семинари в областта на комуналното самоуправление, обучителни семинари по специализирани теми, конференции в сферата на местната политика, както и българо-македонски семинари на общинско ниво по теми за трансграничното сътрудничество.

Дипломатическият институт е държавна структура за повишаване на квалификацията, която е подчинена пряко на българския външен министър. Той е основан през 2005 г. Изпълняващ длъжността директор на института е Таня Михайлова. Освен с повишаване квалификацията на български и чуждестранни дипломати и министерски служители чрез курсове, семинари и конференции Дипломатическият институт е натоварен и с научното изготвяне на външнополитически стратегии и с организацията на публични лекции на известни държавни гости.

В сътрудничество с Дипломатическия институт фондация „Ханс Зайдел” в България организира веднъж годишно Зимна академия за млади дипломати от балканските и черноморските страни с тематични акценти върху европейската регионална политика и черноморското сътрудничество. Тези зимни академии намират все по-голям резонанс от страна на представители на поканените държави и допринасят много ефективно за засилване на това сътрудничество в Балканския и Черноморския регион. Провеждат се също регионални квалификационни семинари.

Българското вътрешно министерство е основен партньор на фондация „Ханс Зайдел” в областта на вътрешната сигурност от началото на проекта през 1993 г. Фондация „Ханс Зайдел” е подкрепяла активно процеса на реформи в българската полиция и в полицейското обучение в рамките на различни мероприятия.

Предвид сътрудничеството между Българското и Баварското вътрешно министерство към проекта на фондация „Ханс Зайдел” се прибавя още една ключова функция с цел съвместната борба с организираната престъпност. През изминалите години на проектна дейност ръководни служители от двете министерства и от полицейските структури се видяха за пръв път, запознаха се, обмениха опит, създадоха контакти и работиха професионално съвместно на експертно ниво.

От юли 2009 г. Цветан Цветанов е вицепремиер и министър на вътрешните работи на Република България.

Дирекция „Международно сътрудничество” е свързващо звено за подготовка, координация и провеждане на всички мерки по сътрудничеството с чуждестранни полицейски структури и международни организации. Дирекцията е и непосредствен партньор на фондация „Ханс Зайдел” за обмяната на информация, подбора на участници и организационното планиране на семинари за структури на МВР.

Интензивно се провеждат проектни мероприятия в сътрудничество със следните структури: Главна дирекция „Гранична полиция”, Главна дирекция „Охранителна полиция”, Главна дирекция „Криминална полиция” и Академията на МВР.

Освен с вътрешното министерство специализирани семинари за допълнителна квалификация на мултипликатори (съдии, прокурори и ръководни полицейски служители) се организират също и в сътрудничество с Министерство на правосъдието и с Прокуратурата. Подбират се теми, по които в България има дефицит: борба с прането на пари, борба с данъчните измами и корупцията и др.

От юли 2009 г. Маргарита Попова е български правосъден министър. Борис Велчев е главен прокурор на Република България.

Софийски университет „Св. Климент Охридски” е най-старото и реномирано българско висше учебно заведение.

Организираните съвместно с професори и студенти от този университет научни семинари засягат теми като ценностна система и културна идентичност на европейската общност. С това се цели принос към пълноценната културна и обществена интеграция на България в Европейския съюз.

На семинарите и конференциите участват широк кръг от преподаватели, студенти и лектори (също и от други университети).

Дружеството на преподавателите по немски език съществува като професионално сдружение от 1991 г. Председател е Виолета Гечева. Основа за съвместната дейност създават теми като интензивиране на българо-германските отношения и предлагането на дискусионни семинари за повишаване на квалификацията по европейски теми като например гражданското общество в Европа.