Print logo

Wengen; PIXABAY

Публикации

За важни събития и теми, които  са от значение за демократичното и обществено-политическо обучение на обществеността и характеризират дейността на фондацията  в страната, бюрото на фондация „Ханс Зайдел” в България издава различни публикации след проведени конференции и семинари.

Усвояване на европейски фондове”, стр., български/английски, изд. от Института за икономическа политика и Фондация „Ханс Зайдел”

Случаите на България, Германия, Полша и Унгария”, 352 стр., български/английски, изд. от Института за икономическа политика и Фондация „Ханс Зайдел”

  1. Национална стратегия в областта на миграцията, убежището и интеграцията 2011-2020 г., 60 стр., български/английски, изд. от Министерство на вътрешните работи на Република България и Фондация „Ханс Зайдел”
  2. Стратегия за национална сигурност на Република България, 48 стр., български/английски, изд. от Министерство на вътрешните работи на Република България и Фондация „Ханс Зайдел”

Летен семинар 2010 г.”, 218 стр., английски език, изд. от Института за икономическа политика и Фондация „Ханс Зайдел”

потенциал и възможности за развитие”, 231 стр., английски/български език, изд. от Института за икономическа политика и Фондация „Ханс Зайдел”

„Макиавели в Брюксел. Изкуството на лобиране в ЕС”, 478 стр., преведена на български език, изд. от Националната асоциация на общинските служители в България, Дипломатическия институт към Външно министерство на Република България и Фондация „Ханс Зайдел”

България в Шенген, 18 стр., на български език, издадена от Министерство на вътрешните работи на Република България и фондация „Ханс Зайдел”