Print logo

geralt; PIXABAY

Насърчаване на междукултурния диалог

През последните години насърчаването на трансграничното сътрудничество в Балканския регион е приоритет в проектната дейност на фондация „Ханс Зайдел” в България.
Международните квалификационни семинари като Зимната академия за млади дипломати са насочени към теми за сигурността, икономиката, регионалната и европейска политика. Участниците повишават своята квалификация и чрез обмяна на мнения и поддържане на контакти могат да работят за по-добро разбирателство, както и за по-усилено регионално сътрудничество в черноморския регион.
Двустранните семинари на общинско ниво по комунално-политически въпроси особено със съседна Република Македония целят подпомагане на  общинското сътрудничество, европейската интеграция и разработването на съвместни проекти.
Трансгранични двустранни и тристранни мерки за сътрудничество подпомагат въвеждането на шенгенската информационна система по вътрешните и външни граници на Европейския съюз и засилването на сътрудничеството чрез лични контакти.
Конференции и семинари с преподаватели и студенти от Софийския университет „Св. Климент Охридски” и с Дружеството на преподавателите по немски език допринасят за разпространяването на познания в гражданското общество за европейските културни ценности и за принципите на обединена Европа. Приоритет е засилването на културните отношения с немскоезичното пространство.