Print logo

Да работим добре в български общини

От 30 ноември до 01 декември в гр. София се проведе двудневна конференция, организирана от фондация „Ханс Зайдел” и сдружението „Граждани за Европейско развитие на България”, в която взеха участие повече от 150 представители на местната и държавната власт.

Основна цел на конференцията беше да се разясни политиката на централната власт към местната власт в контекста на новия програмен период. Темите бяха насочени към подобряване на работата на българските общини при подготовката и кандидатстване по европейски проекти, финансовата дисциплина и управлението на публичните финанси.

Министър-председателят на Република България г-н Бойко Борисов направи анализ на политиката на държавата към общините, като посочи, че общините са изключително важни относно финансовата дисциплина на страната. Премиерът поздрави кметовете на общини с резултатите, постигнати до този момент. България е втора в Европа по усвояването на еврофондовете.

Ръководителят на фондация „Ханс Зайдел” Богдан Мирчев обясни, че местната власт е приоритет в дейността на фондацията. По думите му, акцент в програмата на конференцията е контролът на европейските средства и тяхното разпределение.

Тук можете да намерите повече информации.